Kaybettiğimiz Çınarlara “Vefa Gecesi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından 19 Aralık 2012 Çarşamba günü Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde Fazlı Karaman’ın hazırladığı “Kaybettiğimiz Çınarlara Vefa” Gecesinde “Everekli Seyrani” konulu Program düzenlendi. Programda,’Osmanlı Arşivlerinde Seyrani’ konulu konuşmayı Osmanlı Arşivleri Uzmanı Hacı Osman Yıldırım yaparak, Seyrani’nin soy kütüğü ile ilgili yeni bilgiler verdi.Diğer konuşmacılarla devam eden program İlahiyatçı Yaşar Derin, ‘Seyrani’de dini telmihler’konulu konuşmasında, Seyrani’nin sistemi eleştirilerinin yanında dini eğitim yapan müesseselerin bozulduğu ve ‘Ham sofu’ tabirini ilk kez Seyrani’nin kullandığını anlattı.
Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi adına Necdet Gökalp,e Develi ve Yöresi Derneği adına Orhan Cebeci’ye, Genç Develililer Derneği adına Mustafa Ağca’ya ve Tomarzalılar Vakfı adına Ramazan Sarı’ya katılımlarından dolay plaket verildi. İstanbul’da Seyrani adına ilk kez böyle bir programı tertip eden Büyükşehir Kültür Müdürlüğü ve programı hazırlayan Fazlı Karaman’a teşekkür ederiz.