11.04.2015 Tarihinde Sayın Filiz Çolak Bayraktar ile derneğimizde bir araya geldik. Kişisel gelişim, toplumsal yer edinimi, karşılaşılan sorunların aşılmasında dikkat edilecek ve izlenecek hususlar gibi önemli konular üzerinden yola çıkarak sohbet ettik. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında eğitim gören öğrencilerin de sorularına cevap niteliğinde; Temel güvene karşı güvensizlik, Özerkliğe karşı kuşku ve utanç, Naşarıya karşı suçluluk duygusu, Üretkenliğe karşı durgunluk, Mizaç-karakter, kişilik, Kendi içine bakma ve tanıma, İnsan davranışı ve eylemleri gibi birçok temel psikoloji ve karakter yapı taşı olan husus üzerine Sayın Filiz Bayraktar bilgilerini aktardı , soruları yanıtlayıp gerçek yaşamlardan ve orada bulunanların hayatlarından örneklerle sohbet pekişti. Ortalama ıkı buçuk saatlik bir sohbet ve bilgi ediniminden sonra ikramlardan sonra tekrar ve daha fazla katılımlı ortamlarda yeniden buluşmak dileği ile vedalaşıldı.
DUYGU ADABAŞ